Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:43
Omnämnda SFS
2016:709
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Skola och utbildning, Offentlig ekonomi, Förvaltningsrätt