Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2016:742) med instruktion för Energimarknadsinspektionen

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:1268
Omnämnda SFS
2016:742, 2019:1306
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Infrastruktur, Förvaltningsrätt, Energirätt, Fri rörlighet, Compliance - hållbarhet