Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1160
Omnämnda SFS
2017:819, 1999:1395, 2000:634, 2015:502
Rättsområden
Socialförsäkring, Skola och utbildning, Övrig arbetsrätt, A-kassa, pension m.m.