Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2019:502) med instruktion för Migrationsverket

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:103
Omnämnda SFS
2019:502, 2019:1177
Rättsområden
Förvaltningsrätt, Övrig migrationsrätt, Uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter, Uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, Uppehållstillstånd på grund av anknytning, Övrig internationell rätt, Fri rörlighet