Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2019:558) om statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:698
Omnämnda SFS
2019:558
Rättsområden
Skola och utbildning, Offentlig ekonomi, Förvaltningsrätt