Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:419
Omnämnda SFS
2011:13, 2018:1939, 2014:430
Rättsområden
Täkt- och vattenverksamhet, Jakt och fiske, Föroreningar, avfall och miljöskador, Djur- och växtskydd, Sanitet, ventilation m.m.