Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:267
Omnämnda SFS
2009:641, 2018:1300, 2020:266, 2020:156
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Offentlighet och sekretess, Infrastruktur