Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:525
Omnämnda SFS
2009:641, 2021:524, 2021:275
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Offentlighet och sekretess, Förvaltningsrätt, Compliance - hållbarhet, Compliance - finansiella bolag, Kredit, finans- och bankrätt