Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun, dels ändring i samma förordning

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:686
Omnämnda SFS
2011:682, 2010:800, 2018:565
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Skola och utbildning, Förvaltningsrätt