Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ikraftträdande av lagen (2014:1491) om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2020:118
Omnämnda SFS
2014:1491, 1990:313
Rättsområden
Övrig skatterätt, Skatteprocess, Utsökningsrätt