Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ikraftträdande av lagen (2020:437) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:561
Omnämnda SFS
2020:437, 2011:1244
Rättsområden
Övrig skatterätt, Skatteflykt, Internationell beskattning, Inkomstskatt - individ, Inkomstskatt - företag, Deklaration och förfarande, Skatteprocess