Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om upphävande av förordningen (1988:336) om befrielse från och nedsättning av grekisk skatt för person med hemvist i Sverige

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2019:1203
Omnämnda SFS
1988:336
Rättsområden
Skatteflykt, Internationell beskattning