Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om upphävande av förordningen (2014:1071) om statsbidrag för att stärka ungas inflytande i den lokala demokratin

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:45
Omnämnda SFS
2014:1071
Rättsområden
Offentlig ekonomi, Konstitutionell rätt, Förvaltningsrätt