Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om upphävande av Riksantikvarieämbetets föreskrifter (KRFS 1993:1) om Länsstyrelsens beslutanderätt över bidrag till kulturmiljövård

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2019:658
Omnämnda SFS
1993:1
Rättsområden
Kultur, idrott och fritid, Förvaltningsrätt