Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Försäkringsbolags rätt till momsersättning i trafikskademål blir fråga för HD

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Trafik och fordon, Socialförsäkring, Förvaltningsrätt