Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förtroendeuppdrag likställs inte med anställning – nekas pensionsavdrag

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Inkomstskatt - individ, Deklaration och förfarande, Övrig arbetsrätt, Anställning, uppsägning och avskedande