Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Frias för smitning och grovt rattfylleri efter krock med hus - kan ha kört i sömnen

En 49-årig kvinna frias från smitning och grovt rattfylleri sedan hon kört från sitt hem i Säter där hon krockade med ett hus, smet och därefter omhändertogs av polis i Falun. Både tingsrätten och hovrätten anser att hon kan ha kört i sömnen.

Frias för smitning och grovt rattfylleri efter krock med hus - kan ha kört i sömnen
Kvinnan körde rakt in i ett hus och smet med narkotika i kroppen. Hon frias då hon kan ha sovit under färden.

Enligt åtalet har 49-åringen på natten till den 5 juli 2021 kört bil och kolliderat med ett hus i Falun så att det uppstod skador på huset. Efter olyckan lämnade hon platsen utan att lämna namn och adress trots att hon borde ha gjort det.

Kvinnan hade olovligen använt zolpidem, som är narkotika, i så stor mängd att det under eller efter färden fanns narkotika kvar i hennes blod. Detta visade sig sedan polisen omhändertagit henne i Falun, dit hon körde efter olyckan, och sedan tagit med henne för provtagning.

Därför åtalades hon både för smitning och grovt rattfylleri.

Enligt ett polisvittne körde 49-åringen fram och tillbaka över vägens båda filer så att bilens däck studsade mot vägens upphöjda kanter, och det i cirka 40 kilometer i timmen trots att hastighetsbegränsningen var 80. 49-åringen var enligt vittnet efter körningen mycket sömnig, släpig i talet och långsam i sina reaktioner. 49-åringen hade enligt vad som angetts inte med sig sina glasögon, trots att hon har mycket dålig syn, och inte heller sin mobiltelefon.

49-åringen berättade själv att hon minns att poliserna väckte henne i bilen men ingenting av vad som hände dessförinnan. Sedan många år tog hon varje kväll direkt före sänggående en tablett zolpidem och en tablett sertralin enligt läkares ordination. Egentligen var det meningen att hon skulle ta sertralinet på morgnarna, men på grund av magproblem tog hon dem sedan länge samtidigt och hon hade berättat detta för sin läkare. Hon skulle aldrig medvetet köra bil med sömnmedel i kroppen.

Frågan i målet var om det kunde uteslutas att kvinnan omedvetet satte sig i bilen och genomförde körningen i sömnen. Falu tingsrätt pekade på att det i den åberopade bipacksedeln anges att det har rapporterats fall där patienter i sömnen har gjort saker som de inte kommer ihåg då de vaknar efter att ha tagit sömnmedel, bland annat bilkörning.

Vidare anges det att zolpidem tillsammans med bland annat sertralin kan ge upphov till hallucinationer. Enligt vad som anges i en åberopad debattartikel i Läkartidningen är det väl känt att zolpidem timmarna efter intag i sällsynta fall kan ge upphov till en drömlik, sömngångaraktig sinnesstämning då vederbörande utan medvetande kan utföra handlingar som "sleep driving". Mot denna bakgrund ansåg tingsrätten att det inte kunde uteslutas att den tilltalade kvinnan saknade uppsåt till att köra bil och smita från olycksplatsen, även med beaktande av att hon körde en ganska lång sträcka. Åtalen skulle därför ogillas.

Parterna hade i Svea hovrätt lagt fram samma utredning som i tingsrätten. Åklagaren hade därutöver som ny bevisning åberopat ett rättstoxikologiskt yttrande. Även 49-åringen hade åberopat ny bevisning i hovrätten i form av ett sakkunnigutlåtande och vittnesförhör med en professor i psykiatri.

I det rättstoxikologiska yttrandet bedömer läkare att 49-åringen måste ha intagit en påtagligt högre dos än den ordinerade.

Av professorns uppgifter i sakkunnigutlåtande och förhör har framkommit att man ibland inte kommer ihåg om man nyss har tagit sömnmedel och därför tar en ännu en tablett eller flera ("tablett-automatism"). Han har vidare beskrivit tillståndet somnambulism då hjärnan under djupsömnen störs och partiellt väcks varvid en individ kan utföra olika beteenden under sömn. Han har beskrivit att det oftast rör sig om enklare motoriska beteenden, men även mer komplexa sådana såsom bilkörning även om detta är sällsynt.

Det som förekommit i hovrätten ger inte anledning till några andra bedömningar än de som tingsrätten har gjort. I det ligger att även hovrätten anser att 49-åringen är trovärdig och att det mot bakgrund av vad som framkommit om bilfärden och hennes efterföljande beteende inte, enligt hovrätten, kan uteslutas att hon omedvetet satte sig i bilen och genomförde körningen. Det kan därmed som tingsrätten funnit inte uteslutas att 49-åringen saknade uppsåt till det agerande som anges i åtalet, trots att det varit fråga om en avsevärd sträcka. Åtalet ska därför ogillas och tingsrättens dom fastställas.

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

B3989_22.PDF

400 KB
Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Trafikbrott, Hälso- och sjukvårdsrätt, Trafik och fordon