Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fuktskador och läckage från taket reklamerades i tid – fastighetssäljare ska stå för notan

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Övrig fastighetsjuridik, Fastighetsköp