Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2021/22:124
Avsändare
Infrastrukturdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Konsumenträtt, Övrig nyttjanderätt, Energirätt, Fri rörlighet

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig