Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Grupptalan till skydd för konsumenters kollektiva intressen

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2022/23:136
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Avtalsrätt, Kredit, finans- och bankrätt, Köprätt, Compliance - konsumentskydd, Civilprocess, Hälso- och sjukvårdsrätt, Marknadsrätt, Konsumenträtt, Personuppgifter och integritet

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig