Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Hade avtalat bort besittningsskyddet – avhyst båtbolag ska betala rättegångskostnaderna

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Civilprocess, Arrende, Avtalsrätt