Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD ändrar hovrättens beslut att neka prövningstillstånd i skilsmässomål

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Civilprocess, Äktenskap och samboende