Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD avgör dubbelförsäkringstvist - skadeanmälan ointressant vid regress

HD avgör dubbelförsäkringstvist - skadeanmälan ointressant vid regress
Försäkringstagarens agerande saknar betydelse för försäkringsbolagens interna kostnadsfördelning, enligt HD.
Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Civilprocess, Övrig skadestånds- och försäkringsrätt, Försäkringsrätt, Avtalsrätt, Skadeståndsrätt

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).