Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD avgör om gåvotalefrist ska prövas som rättegångshinder ex officio

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Civilprocess, Domare

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig