Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD: Avslag på begäran att få ut kostnadsfria kopior på allmänna handlingar får överklagas

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Civilprocess, Offentlighet och sekretess