Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD fastställer vitesförbud mot telefonförsäljningsbolag i mål om otillbörlig marknadsföring

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Konsumenträtt, Marknadsrätt, Övrig affärsjuridik