Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD ger försäkringsbolag rätt till momsersättning i trafikskademål

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Försäkringsrätt, Civilprocess, Trafik och fordon