Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD ger kommun rätt om hävningsförklaring vid dröjsmål med köpeskilling

HD ger kommun rätt om hävningsförklaring vid dröjsmål med köpeskilling
Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Fastighetsköp, Köprätt, Avtalsrätt