Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD: Inget hinder åberopa indispositivt moment först i hovrätten

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Civilprocess, Fastighetsköp, Avtalsrätt