Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD klargör förutsättningar för laga förfall vid e-postexpediering

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Domare, Advokat, Straffprocess, Skiljeprocess, Skatteprocess, Migrationsprocess, Förvaltningsprocess, Civilprocess, IT-rätt