Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD klargör hur sent ett överklagande får postas

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Domare, Migrationsprocess, Förvaltningsprocess, Civilprocess, Straffprocess, Skatteprocess, Advokat