Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD klargör hur sent ett överklagande får postas

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Domare, Migrationsprocess, Förvaltningsprocess, Civilprocess, Straffprocess, Skatteprocess, Advokat

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).