Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD: Kvarstad inte möjligt för fordran på rättegångskostnader i pågående mål

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Civilprocess, Utsökningsrätt