Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD: Lämpligt pröva ordinärt tvistemål i patentdomstol om fördelarna är betydande

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Civilprocess, Övrig immaterial- och marknadsrätt, Patenträtt