Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD läxar upp TR och HovR - var inte behöriga i skattetilläggsärende

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Påföljd, Domare, Åklagare, Straffprocess, Skatteprocess, Ekobrott