Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD prövar frågan om utmätningshinder på grund av Kazakstansk statsimmunitet

HD prövar frågan om utmätningshinder på grund av Kazakstansk statsimmunitet
Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Civilprocess, Folkrätt, Utsökningsrätt