Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD prövar preskription av fordran mot gäldenär med förvaltare

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Civilprocess, God man och förvaltare, Avtalsrätt