Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD prövar skadestånd för nedsmutsning efter borrning av bergvärme

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Försäkringsrätt, Föroreningar, avfall och miljöskador, Energirätt