Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD prövar visselblåsning på Attendo

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
HR, Legitimations- och disciplinärenden, Övrig arbetsrätt, Brott mot samhället, Brott mot person, Anställning, uppsägning och avskedande, Tryck- och yttrandefrihet, Hälso- och sjukvårdsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

2 filer tillgängliga