Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD säger ja till edition på USB-minne

HD säger ja till edition på USB-minne
Foto: Sara Kurfeß, Unsplash
Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Civilprocess, Lokalhyra