Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD ska pröva om stämningsansökningar måste skrivas på svenska

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Domare, Advokat, Civilprocess