Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD stoppar utlämning till Iran – riskerar förföljelse på grund av kön

HD stoppar utlämning till Iran – riskerar förföljelse på grund av kön
Kvinnor utsätts i Iran för ”omfattande diskriminering”. En kvinnas vittnesmål anses till exempel bara ha halva bevisvärdet jämfört med en mans, noterar HD i sitt beslut. Foto: Isak Bellman / Pixabay
Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Övrig straffrätt, Åklagare, Domare, Advokat, Straffprocess, Internationell privat- och processrätt, Utvisning på grund av brott, Utlämning på grund av brott, Uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, Övrig internationell rätt, Mänskliga rättigheter, Folkrätt, Europakonventionen