Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD: Surrogationsprincipen skyddar motorcykel köpt för brottsskadeersättning från utmätning

HD: Surrogationsprincipen skyddar motorcykel köpt för brottsskadeersättning från utmätning
Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Övrig straffrätt, Utsökningsrätt, Sakrätt