Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD tvingar fram prövning kring brottspåföljd i samband med LVU-insats

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Påföljd, Narkotikabrott, Tvångsvård m.m., Socialrätt