Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD tydliggör värdegränsen för 'ringa' stöld

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Påföljd, Egendomsbrott