Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD begär förhandsavgörande från EU-domstolen i tullmål om slutdatum för återexport

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Fri rörlighet, Mervärdesskatt, Förvaltningsrätt, Trafik och fordon, Deklaration och förfarande, Övrig europeisk rätt, Tullrätt, Tullärenden, punktskatter m.m.

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig