Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD kan inte ”föranstalta” att kammarrätt ska återskapa makulerad handling

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Offentlighet och sekretess