Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD klargör sekretessförutsättningar kring skattekonton

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Övrig skatterätt, Inkomstskatt - individ, Inkomstskatt - företag, Deklaration och förfarande, Skatteprocess, Personuppgifter och integritet, Offentlighet och sekretess