Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD: Polygama äktenskap inte hinder mot att inkomster från make på annan adress tas med i bostadsbidraget

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Socialförsäkring, Förvaltningsrätt, Äktenskap och samboende