Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD prövar inte universitets trakasseriavstängning trots oenighet

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Skola och utbildning, Förvaltningsrätt