Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD prövar om personuppgifter ur 'hosp'-registret kan lämnas ut till Region Stockholm

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Personuppgifter och integritet, Offentlighet och sekretess, Förvaltningsrätt, Övrig europeisk rätt